Jdi na obsah Jdi na menu
 


O QSLování

20. 4. 2011


OM3JW: o QSLování  

Števo OM3JW napsal před nedávnem pro potřeby SZR  článek o QSLování, který by měl být alfou-omegou každého radioamatéra. Článek je nutno číst z tohoto pohledu (je určen OM a reaguje na situaci z pohledu Slovenské republiky) Díky laskavosti autora, který dal souhlask publikaci, mají k dispozici tyto řádky i čtenáři mého webu.MNI TNX Števo.!

Dodatek OM3JW: Tento článok bol písaný na konci roku 2009 a vtedy to ešte platilo. Ceny poštovného sa však v niektorých EU zemiach vrátane OK od vtedy zvýšili a tak to v tomto čase už nie je pravdivá informácia.(Týká se pouze odst. o poštovném- pozn.OK1AMU)

 

 


 Systém QSL služieb

Svetová rádioamatérska organizácia IARU vytvorila systém QSL služieb, takže vo väčšine zemí, kde existuje rádioamatérska organizácia, ktorá je členom IARU, je aj QSL služba, ktorá prijíma zo zahraničia došlé lístky a rozdeľuje ich tamojším rádioamatérom - členom organizácie. Väčšina QSL služieb aj sústreďuje lístky od svojich členov a odosiela ich do zahraničia. Avšak QSL služby v mnohých krajinách tretieho sveta QSL lístky iba prijímajú a rozdeľujú. Odosielať si ich amatéri musia sami. Zoznam zemí DXCC ktoré sú členskými organizáciami IARU, ale nemajú QSL buro: 3B8, 3DA, 4J, 7P, 8R, 9J, 9L, A3, A6, A9, C5, C6, CN, HH, HV, J7, PZ, ST, SU, T7, V3, V4, VP2E, VP2M, VP6, XZ, YK a Z2.  

QSL buro nie je ani v týchto zemiach DXCC: 3B7, 3B9, 3C, 3C0, 3X, 4W, 5A, 5R, 5T, 5U, 5V, 7O, 7Q, 8Q, 9N, 9U, 9X, A5, C2, D2, D4, E3, E5, EP, J5, J8, KG4, KH1, KH4, KH5, KH7, KH9, KH0, KP1, KP5, P2, P5, S0, S7, S9, T2, T3, T5, T8, TL, TN, TT, TY, V6, VP2E, XU, XV, XW, YA a ZD9. Neposielajte QSL cez buro do týchto zemí !! Pracovníci QSL služby vám tieto QSL vrátia, zbytočne ich zaťažujete. Stanice vysielajúce z týchto zemí, majú väčšinou QSL manažéra. Ak ho nemajú, žiadajú QSL poslať priamo na adresu (direkt). V tom prípade je to na vás. QSL služba SZR posiela lístky len na QSL služby, nie jednotlivcom. Ak nenapíšete na svoj QSL lístok manažéra (ak ho stanica samozrejme má), pracovníci QSL služby majú dve možnosti. Buď vám pošlú QSL tumu komu ho adresujete (a nikdy nedostanete odpoveď), alebo vám vyhľadajú manažera sami. Zatiaľ vám ich vyhľadávajú. Ale táto práca zaberá viac času ako triedenie prichádzajúcich QSL, čo je ich hlavná pracovná náplň.  

 

 

Nie všetci QSL manažéri DX staníc prijímajú lístky z QSL služieb a ešte menej ich cez QSL služby aj odpovedá. Ich značky nájdete v DX bulletinoch. Preto nemá význam posielať na QSL službu lístky pre tieto stanice. Uvádzame aspoň niektorých QSL managerov, ktorým nemá význam posielať QSL cez buro: EA5KB, EA5XX, EA7ADH, EA7FTR, I2YSB, IZ8CCW, KU9C, RW6HS, W3HNK, YT1AD, ZL1AMO.

 

 

 

 

Ak posielate niekomu QSL lístok direkt, odporúča sa pridať IRC, prípadne 1-2 USD. Jeden USD postačuje na direkt z väčšiny Európskych zemí, zo zámoria už len z USA a Kanady. Jeden IRC však postačuje z každej krajiny ktorá je členským štátom UPU (Medzinárodná poštová únia) v najnižšej váhovej kategórii. V každom prípade však priložte obálku s vašou adresou, na ktorú môžete nalepiť poštové známky tej-ktorej zeme na odpoveď. V tom prípade nemusíte posielať IRC/USD. Ak posielate na spiatočné poštovné IRC kupón presvedčte sa či je platný. Platnosť je uvedená v pravo nad miestom pre poštovú pečiatku. Súčasne vydávané IRC kupóny majú platnosť do 31.12.2013. Platný IRC kupón nesmie mať počiatku na pravej strane. Pečiatku na ľavej strane dáva vydávajúca pošta. Tento údaj je však nepovinný (facultative). Nie je teda pravdou, že ak nie je IRC opečiatkovaný na ľavej strane tak je neplatný! Niektorí QSL manažéri majú zvláštne požiadavky na posielanie QSL. Spravidla ich majú vypísané na 

 

www.qrz.com . Takže predtým než sa rozhodnete poslať svoj QSL direkt na manažéra, alebo na adresu konkrétnej stanice VŽDY sa pozrite na www.qrz.com a prečítajte si ich požiadavky. Ale najmä - rešpektujte ich!! V mnohých prípadoch sa vyhnete sklamaniu a ušetríte si peniaze.  

QSL lístky 

QSL lístky by mali mať predpísaný rozmer 9 x 14 cm, pripúšťa sa odchýlka ± 5 mm. Slovenská pošta stanovila max. rozmery zásielok v jednotlivých cenových kategóriách a keď zásielka niektorý rozmer prekračuje, je preradená do vyššej sadzby. QSL lístky s väčšími rozmermi vyčnievajú spomedzi ostatných lístkov a ich okraje sa pri manipulácii ľahko poškodia. Nikoho nepoteší poškodený QSL lístok. 

 

Šetrenie na nesprávnom mieste je používanie príliš tenkého papiera, ktorý sa lepí jeden na druhý a cestou sa pokrčí. QSL lístky sa tak dostanú k adresátovi znehodnotené. Je až zarážajúce koľko OM staníc používa QSL lístky pohľadnicových rozmerov (150x105 mm), alebo natlačených na papieri ktorý je skôr vhodný na iné účely...

 

Pri zadávaní lístkov do tlače (hlavne u pekných farebných) myslite na pozadie rubriky "TO RADIO:". Na tmavom pozadí je značka protistanice ťažko čitateľná. 

 

Vyplňovanie QSL lístkov 

Údaje na QSL lístku majú byť vyplnené zrozumiteľne a jednoznačne. Odporúčame dbať na výrazné písanie volacích značiek. Často sa nedá rozoznať M od H či N, I od J, W od V a iné. Ďalšou chybou je kombinovanie písaných písmen s tlačenými. Písané veľké V sa často mýli s O... Medzi OM stanicami je niekoľko takých ktorým sa vracaju QSL zo zahraničia s poznámkou "nedoručiteľné - nečitateľná značka".   

 

Lístky s prepisovanou značkou adresáta neplatia do diplomov! Značku treba vypísať správne, nie napr. OM3-BBB. Pomlčka tam nepatrí! Podobne nikto nedáva report 5/9, ale iba 59! Frekvencia má byť udaná v jednotkách (napr. MHz, metre) - údaj OM0OVV alebo OM0NVA tiež neplatí. Niektoré OM stanice majú na svojich QSL predlačenú tabuľku v ktorej je kolonka MHz, ale frekvenciu do nej napíšu formou napr. 3750. Ale pásmo 3750 MHz predsa neexistuje !!

 

 

I keď osobne nemáte o QSL lístky záujem, môžu ich potrebovať protistanice. V zmysle hamspiritu by ste im mali vyhovieť. Ak o lístky vôbec nemáte záujem, povedzte to protistanici pri spojení. Na Slovensku je niekoľko staníc ktoré urobia tisíce spojení, ale doteraz neposlali ani jeden QSL a dokonca nemajú záujem ani o tie ktoré im prídu. Písať na : 

QRZ.COM že "neposielajte mi papierové QSL" alebo "QSL len direkt" je prinajmenšom neetické a s hamspiritom to nemá nič spoločné! Neetický je aj tzv. systém "TNX QSL". To znamená, že pošlem QSL len tomu, od koho QSL dostanem. Základné etické pravidlo "až odoslaním QSL lístka je ukončené QSO" stále platí! A uvedomte si, že systémom "TNX QSL" dostane žiadateľ váš QSL za dvojnásobne dlhú dobu ! 

Venujte pozornosť správnemu zachyteniu a zapísaniu značky protistanice. Veľa chýb vzniká v dôsledku rýchleho vysielania CW alebo nezreteľného hláskovania značiek. Zdrojom chýb je podobnosť susediacich znakov v značke alebo zložitosť a neobvyklosť značky. Stanice s rýchlou expedičnou prevádzkou nestačí urobiť a odladiť sa. Je vhodné zostať na frekvencii chvíľu počúvať a presvedčiť sa, či je značka správne zachytená. Nespoliehajte sa na údaj z DX Clustra!!! Registrujeme veľké množstvo chýb v značkách npr. JV5 namiesto J45, J51 namiesto JH1 a pod.  

Kam adresovať QSL lístok 

Pri vypisovaní QSL lístkov do zemí, ktoré majú QSL buro, si musíte uvedomiť, že držiteľ značky, s ktorým ste mali spojenie, nemusí byť obyvateľom danej zeme. Môže tam byť pracovne alebo na dovolenke a na prijímanie aj odosielanie QSL využíva QSL službu vlastnej krajiny. Je veľa takých zemí, v ktorých síce existuje rádioamatérska organizácia, ale jej členovia sú aktívni len zriedka alebo vôbec nie. Prevádzku z týchto zemí zabezpečujú väčšinou zahranični rádioamatéri formou klasických DX expedícií, alebo krátkodobých dovolenkových alebo pracovných pobytov. Týka sa to takmer všetkých ostrovných zemí v Pacifiku, Ázii aj Afrike a tiež väčšiny kontinentálnych zemí v Ázii (napr. XU, XV, XW, S2, A5, 9N...) a Afrike (snáď všetky okrem 7X a ZS). Aktivita z týchto zemí sa stupňuje v období konania veľkých svetových kontestov ako sú CQ WW DX Contest, CQ WW WPX Contest, ARRL kontesty a pod. Vždy, keď pracujete so stanicou z takýchto lokalít, s DX expedíciou, so stanicami v kontestoch, ktoré používajú neobvyklé značky, so stanicou pracujúcou systémom split alebo so stanicou, ktorá sa obmedzí len na výmenu RS/RST, sústreďte svoju pozornosť na QSL informáciu. DX stanica ju zvykne oznámiť vždy raz za niekoľko minút alebo si ju vyžiadajte sami. Pri DX expedíciách a v kontestoch však nie je vhodné žiadať QSL informáciu priamo od stanice počas spojenia. Väčšinu QSL informácií nájdete v IDXP, vo vyhľadávači QSL manažérov (www.ik3qar.it/manager), alebo na www.qrz.com. Ak si sami neviete nájsť QSL informáciu, pošlite dotaz na QSL službu e-mailom (qsl@szr.sk), alebo napíšte svoju požiadavku do fóra na stránke www.hamradio.sk v rubrike QSL služba SZR, alebo oddeľte tieto QSL od ostatných. Radi vám pomôžeme. 

Ak stanica žiada QSL lístok cez manažéra, vyznačte značku QSL manažéra na lístku zreteľne. Tento QSL lístok zaraďte medzi lístky tej zeme, z ktorej pochádza QSL manažér. Ak máte jednostranný QSL lístok, napíšte značku manažéra aj na zadnú stranu QSL lístka. 

V niektorých krajinách vydávajú rovnakú značku postupne rôznym amatérom (npr. v T8, 8Q, V6, 3D2 a pod.), alebo pod tou istou značkou pracuje viacero operátorov a každý udáva inú QSL informáciu (napr. 3V8BB). Tu je potrebné informovať sa počas spojenia, kam treba poslať QSL, alebo na to myslieť pri vypisovaní QSL. Nespoliehajte sa na QSL informácie z databáz elektronických logov!! 

Triedenie QSL lístkov 

Venujte pozornosť špeciálnym prefixom. Často sú chybne zaraďované napríklad stanice s prefixom začínajúcim na M - patria do G (MW = GW), J4x je SV, AY je LU a nie W, DS = HL, E2x = HS, VE nepatrí do W a pod. Tomuto venujte pozornosť najmä ak tlačíte údaje o spojeniach na samolepky!!  

Veľa chýb sa vyskytuje v abecednom triedení. Písmeno Q patrí medzi P a R a koniec abecedy je V W X Y Z. Abeceda nekončí písmenom Y... Niektoré OM stanice netriedia QSL vôbec !!  

Venujte tiež pozornosť správnemu deleniu QSL na OM, OK, Európu a stanice mimo Európy. Všetky štáty bývalého Sovietskeho zväzu sa zaraďujú medzi Európu. Do EU sa zaraďuje aj Turecko (nezáleží na prefixe). 

A nakoniec - posielajte svoje QSL lístky častejšie, v kratších intervaloch. Nečakajte až sa vám nazbiera veľké množstvo. QSL služba SZR okrem pravidelných zásielok realizovaných 2x ročne využíva na doručenie QSL do zahraničia aj služobné cesty rádioamatérov, pracovníkov MZV SR a členov Prezídia SZR pri rôznych medzinárodných akciách. 

Okrem klasického zasielania QSL lístkov cez sieť QSL služieb môžete využiť aj dva ďalšie spôsoby: Global QSL systém a OQRS. Čo to je a ako to využívať ? 

GLOBAL QSL 

Global QSL je moderná QSL služba ktorú zriadil Azar Hami 4X6MI, ktorý vyše 30 rokov vlastní sieť tlačiarní druhej generácie, v spolupráci s Paulom Grossom 4X6UU, známym DX-manom a účastníkom kontestov, ktorý sa stará o elektronické zabezpečenie tlače. Princíp je veľmi jednoduchý. Na stránke www.globalqsl.com si po zaregistrovaní môžete zadefinovať vlastný QSL, môžete si ho sami vytvoriť pomocou grafického editoru, môžete si poslať fotografiu a požiadať o pomoc pri vytvorení QSL a pod. Obojstranne farebné QSL lístky budete mať vytlačené na 300 gramovom papieri. V určitých časových intervaloch, podľa vlastného uváženia, pošlete e-mailom na adresu ktorá je uvedená na webovej stránke ADI súbor so svojho denníka. Podmienkou samozrejme je, že musíte používať niektorý z elektronických denníkov (napr. Logger32 a pod.). A potom si už len zaplatíte. Cena za 100 QSL vrátane rozoslania je 12,50 USD. Výhodnejšie však je zaplatiť si cenu za 1000 QSLs, ktorá je 99,00 USD (približne 74 Eur). 1000 QSL váži približne 3 kg. Ak uvažujete, že posielate cez QSL buro 3 kg QSL v pomere 2 kg EU a 1 kg mimo EU zaplatíte cez QSL buro poštovné 31 Eur. Zbytok 43 Eur je cena za tlač 1000 QSLs čo vychádza 0,043 Eura/ks (1,3 Sk). QSL lístky sa samozrejme dajú natlačiť aj lacnejšie, ale nie obojstranne farebné. A navyše máte to bez akýchkoľvek starostí. O rozoslanie vašich QSL lístkov na všetky QSL burá sa postará Global QSL. 

OQRS (Online QSL Request System)   

OQRS umožňuje získať QSL lístok cez buro podstatne rýchlejšie než klasickou formou bez toho, že by ste museli posielať svoj vlastný QSL. Túto možnosť však ponúkajú len niektorí QSL manažéri DX expedícií (je ich čoraz viac) ktorí nepotrebujú váš QSL. O tom ktoré DX expedície túto možnosť ponúkajú sa môžete dozvedieť na stránkach DX Bulletinov (napr. IDXP). Použitie tohoto spôsobu získania QSL je veľmi jednoduché. Na informačnej webovej stránke DX expedície je spravidla rubrika "Ako získať QSL". Jednou z možností ktoré tam sú uvádzané je aj OQRS. Kliknutím na túto možnosť sa otvorí okno s tabuľkou, do ktorej je možné vložiť údaje o vašich spojeniach. Po vložení údajov o spojeniach zadáte do ďalšieho okienka vašu e-mailovú adresu, na ktorú vám po odoslaní údajov príde odpoveď či všetko prebehlo podľa pravidiel. Ak použijete túto formu môžete získať QSL cez buro až o 1 rok skorej, než pri klasickej forme. Nezabúdajte však, neposielate svoj vlastný QSL!  

Zasielanie údajov o spojení e-mailom však využívajú nie len QSL manažéri veľkých DX expedícií, ale aj niektorí iní operátori, ktorí podnikajú expedície menšieho rozsahu (dovolenkové alebo pracovné pobyty a pod.). Tieto informácie tiež získate z DX Bulletinov. Výhodou je, že QSL lístok vám opäť príde cez buro podstatne skorej. Každý z týchto operátorov má spravidla podmienky zasielania údajov uvedené na stránke www.qrz.com Prečítajte si ich, a najmä dodržujte ich! Všímajte si najmä to, či operátor požaduje aj váš QSL (ktorý mu dodatočne pošlete cez buro), alebo nie. Jedným z tých ktorí túto formu zasielania QSL využívajú je aj známy DX-man Roger G3TXF, ktorý navštívil už vyše 100 zemí DXCC, ale prosí o zaslanie vášho QSL. 

Ako pracujú QSL manažéri 

Istotne máte vlastné skúsenosti s viacerými QSL manažérmi. Prácu jedných si neviete vynachváliť, iným neviete prísť na meno. Pozrime sa však na to z rôznych pohľadov a počítajme či to vynáša, či to pokrýva len náklady, alebo či je táto činnosť stratová. Nebudú to samozrejme presné čísla, ale dá sa z toho urobiť v celku reálny obraz. Demonštrujme to na tom najjednuduchšom prípade, že QSL manažér zabezpečuje posielanie QSL len pre jednu DX expedíciu, ktorá urobila 50000 spojení a v logu je 30000 značiek. A aby sa to ešte ľahšie počítalo, tak uvažujme že QSL manažérom je OM stanica. Ak sa v logu nachádza 30000 značiek, treba dať vytlačiť minimálne 30000 QSL lístkov, čo predstavuje minimálne 1000 Eur, alebo 1300 USD.   

1. QSL manžér posiela QSL len direkt. Pri menej vzácnych expedíciách prichádza direkt asi 20% QSL, t.j. asi 6000 direktov. V polovici direktov sú IRC t.j. 3000 IRC a v polovici po 2 USD, t.j. 6000 USD (asi 4600 Eur). Za IRC pošle 3000 direktov a za ďalších 3000 direktov zaplatí v priemere 3000 Eur. Zostane mu teda 1600 Eur, z ktorých musí zaplatiť 1000 Eur za tlač QSL. Takže približný zostatok je 600 Eur. Nepočítam do toho výdavky za 6000 samolepiacich štítkov, náplň do tlačiarne, čas ktorý tomu musí venovať a pod. Peniaze ktoré zostali vykrývajú časť výdavkov na expedíciu.
 

 

2. QSL manažér posiela QSL direkt aj cez buro. Platí to isté ako v predchádzajúcom prípade, lenže 600 Eur ktoré zostalo musí použiť na zaplatenie QSL zaslaných cez buro. Nikde na svete nie je totiž QSL služba zdarma. Takže ak od 30000 staníc dostane 6000 direktov, zostane mu poslať cez buro 24000 QSL. Ak 1 QSL váži 3 gramy tak je to 72 kg. Pri pomere staníc 2:1 (vlastný kontinent: ostatné kontinenty) zaplatí za odoslanie QSL okolo 1000 Eur. Takže je v mínuse 400 Eur alebo 520 USD. Ak sa rozhodne že na posielanie QSL cez buro bude využívať službu GLOBAL QSL tak na direkty si nechá vytlačiť len 6000 QSL, čo je asi 200 Eur alebo 260 USD. To znamená, že na poplatky pre GLOBAL QSL mu zostane 1600 Eur alebo okolo 2000 USD. Poplatok za tlač a rozoslanie 24000 QSL však je 2400 USD. Takže strata je 400 USD.
Samozrejme že tieto ceny sú len orientačné. V niektorých prípadoch môžu byť menšie, v niektorých vyššie. Ak sa na prácu QSL managerov pozeráte z uvedenej štatistiky, tak neexistujú QSL manageri ktorým neviete prísť na meno...hi.

 
 

 

Portrét


Jazyky

ČeštinaEnglish

Fotoalbum


Poslední fotografie


HF Propagation


select language
Archiv

Kalendář
<< červen / 2019 >>

Statistiky

Online: 6
Celkem: 411009
Měsíc: 11166
Den: 366