Jdi na obsah Jdi na menu
 


OH2BH

23. 5. 2010

Fenomén éteru – OH2BH


DX-expedice a ženy mají něco společného, první z nich je nejsladší“ pravil Martti Laine, nejspíše světová DX celebrita Nr. 1. Zadáte-li na Google onu světoznámou značku, vyskočí vám obrovské množství odkazů. Zkrátka svět o tomto člověku ví. Tako jako jsou Finové proslulí v automobilové formuli 1, tak si dovolím tvrdit, že stejnou pověst má Martti mezi radioamatéry. Počet jeho expedic je úctyhodný, navštívil více než 120 zemí, z nichž většinou i vysílal. Krásně jej charakterizoval Števo, OM3JW ve svém článku o expedici TX0DX, cituji: “...Snahou operátorů bylo dostat Chesterfieldovy ostrovy do seznamů zemí DXCC a měli to promyšleno přímo geniálně.Tyto ostrovy jsou dostatečně vzdáleny od mateřské země a našlo se tam i potřebných 100 m souvislé země. Tím byla splněna jedna z podmínek DXCC.

Zatím však nesplňovali druhou část. Nová Kaledonie není členským státem OSN, tamní radioamatérská organizace ARANC v oné době nebyla členskou organizací IARU a neměli ani přidělen samostatný blok prefixů. Podmínky DXCC stanoví, že pro uznání je nutno splňovat alespoň jednu z uvedených tří podmínek. Jedinou reálnou šancí bylo přijmout ARANC za členskou organizaci IARU. ARANC o to požádala koncem roku 1999 a řádným členem se stala 23.3.2000. V té době byli účastníci expedice již na ostrově a přesně o půlnoci začal provoz. Ani po skončení expedice jsme se však nedočkali oficiálního prohlášení DXAC, zda budou FK/C zapsány jako nová země či ne. Splňovali sice uvedenou podmínku členství ARANC v IARU, leč pánové z DXAC pořád proměřovali vzdálenost mezi mateřskou zemí a nejbližším ostrovem souostroví, tato vzdálenost činila cca 600 km (místo požadovaných 800 km). A Martti opět jednou využil nedokonalost nových kritérií, kde se stanoví, že vzdálenost se měří od hlavního města a ne od nejjižnějšího bodu mateřské země. Vzdálenost z hlavního města Noumea byla větší než 800 km.

Martti se společníky zajistili i splnění dle dalšího bodu. Za samostatnou zemi DXCC může být uznán ostrov vzdálený od mateřské země 350 km a tyto jsou odděleny jen vodou (není mezi nimi žádný jiný ostrov). Ve starších francouzských námořních mapách se nacházelo mezi Novou Kaledonií a Chesterfieldovými ostrovy několik malých skalnatých výběžků (reefs), které však již neexistují, případně jsou pod vodou. Tento fakt potvrdil i kapitán doprovodné lodě Night Crossing a tak postačila ona vzdálenost 350 km....”

Obrazek

OH2BH spatřil světlo světa dne 19.11.1946. Jeho životní osudy poznamenal jeho starší bratr Reijo-radioamatér, pracující jako OH2EW. Nejen že Marttiho přivedl do radioklubu OH2AM v městě Espoo, ležícího v blízkosti hlavního města, ale naučil jej rovněž morse. Začátečníka provoz v éteru ihned uchvátil, bratrovi sdělil, že domů spát nepůjde, celou noc proseděl u rádia se sluchátky na uších a byl nesmírně šťastný, že jeho prvním počinem bylo prý tenkrát jediné QSO na 80 m s DM stanicí. Další prázdniny jej vzal bratr na jeho první expedici – odpluli na blízké Aalandy. Nebylo co řešit, OH0 se poté staly Marttiho každoročním prázdninovým QTH. Ihned v začátcích začal hledat potřebné informace, co se v tomto podivuhodném světě děje. Zaujala jej dvě jména: Gus Browning,W4BPD, ale zejména Don Miller,W0WNV v tehdejší době největší světoběžníci mezi radioamatéry. Martti si usmyslel, že bude jako Don, že se brzy vydá do světa a bude dělat radost mnoha kamarádům po celém světě tím, že bude objíždět nejen vzácné země, ale hledat i další nové, dosud neprozkoumané.

Jeho štěstím bylo, že jeho vlast, i když chytře kooperující s tehdejším Svazem sovětských socialistických republik, umožňovala svým občanům (pokud na to měli) výjezdy po celém světě bez výjezdních doložek. Po domluvě s kamarádem Villem, OH2MM odletěli do Afriky, kde nejdříve aktivovali Rovníkovou Guineu, ale hlavní bonbónek byl ostrov Annobon, tehdy pro radioamatéry ještě panenský. Značka 3C0AN se dostala do povědomí DX-manů celého světa. Obyčejně vše pěkné občas naruší i něco nepěkného. Martti se nakazil a s malárií proležel 3 týdny v chudičké africké nemocnici. Když byl schopen absolvovat leteckou přepravu, doléčil se již doma. Samozřejmě ho tato příhoda vůbec neodradila od jeho plánů a předsevzetí. Koncem roku 1968 zjistil, že poblíž OH0 se nacházející ostrůvek jménem Market Reef by mohl splňovat kritéria nové země DXCC. ARRL poprvé vzala OH2BH na vědomí a OJ0MR, ale zejména o pár měsíců později, v roce 1970 OJ0DX potěšily mnoho radioamatérů jako nová země DXCC. Následoval SV1GA Athos (1971), ale zejména jej uchvátila Madeira jako ideální QTH pro světové závody, zejména CQ-WW, v nichž začal dominovat. Stejně tomu bylo i na Azorech.

OH2BH byl v roce 1972 v Daytonu-Ohio uveden do Síně slávy s pořadovým číslem 8 ! Přátelství s JA1BK, mužem stejného ražení, vyústilo ve spolupráci v objevování nových ostrůvků, které by mohly obdržet statut nové země DXCC. Množství námořních map, kružítka, pravítka, to vše kmitalo a v roce 1988 se zrodilo další Marttiho dítě - Malyj Vysotskij ostrov mezi SSSR a Finskem. A ihned následovala první společná expedice UA a OH jako 4J1FS. O rok později následuje Revilla Gigedo XF4L, kterou Martti zaměřil (což bylo vždy jeho dobrým zvykem) zejména na Evropu. V roce 1990 skládá v USA potřebné zkoušky a stává se vlastníkem licence extra class jako AH3D. Mezi W,s si získal již dávno obrovskou autoritu, ale též plno přátel. Tyto známosti mu v budoucnu mnohokrát pomohly v tom, že se v předstihu mohl připravit na prioritní expedice typu “new one” (BS7H-2x,TX0DX, VP8SSI, FJ/OH2AM,403T pouze namátkou).

Martti se stává ambasadorem dobré vůle v radioamatérském světě, pomáhá charitě v Jižním Sudánu (ST2FF/ST0), v Tiraně mladým Albáncům v získání prvních koncesí v tehdy tolik vzácné Albánii (ZA1A), nebo v Myanmaru (XZ1A). Podařil se mu i “majstrštyk” - neuvěřitelné se stalo skutkem a v severní Koreji přemluvil papaláše, kteří dali souhlas ke kratičkému předvedení radioamatérského vysílání. P5 v éteru, byť velice krátký čas, způsobila poprask!

Obrazek

 

 

ObrazekČas letěl a OH2BH se blížil k 50-ti létům (1996). Oslavil je vskutku originálně. Na ostrov Nauru pozval pár svých nejlepších přátel s xyl (mimo jiné-N4GN,K8YSE,JA1BK,N6HR,OH1RY,SM7PKK). Proč Nauru? Ve finštině to prý znamená smíšek. Slavilo se mohutně, včetně aktivace C21BH. Rok po svých šedesátinách zbystřil, když sledoval přípravy americké expedice na Scarborough Reef. Nejspíše usoudil, že Evropanům nebude věnováno tolik prostoru, jaký by byl třeba a na poslední chvíli se do týmu dostal. OH2BH přece nešlo odmítnout ! Dovolím si tvrdit, že tímto krokem umožnil tisícům oms ze starého kontinentu získat novou zemi, na kterou budou další nešťastníci čekat nejspíše další dlouhou dobu. Připomeňme si Kosovo YU8/OH2R (2008), jeho supervizi na veleúspěšné expedici VP6DX (2008),stále vzácnou 4U1UN (2009). Zkrátka Martti Laine je osobnost, o které by se daly popsat tuny papíru a pořád by to bylo nedostačující. Domnívám se, že tento DX-obr je pořád svými ohromnými aktivitami trošku nedoceněn. Má štěstí v tolerantní manželce Leeně,OH2BE.

Obrazek

 

Ta jej často na cestách světem doprovází. Vše výše uvedené jsou jakési mé díky člověku, kterého si nesmírně vážím. Good luck Martti !


Tento článek doplňuje i fotogalerie, věnovaná pouze a jenom jemu.